Toelatingsexamen arts & tandarts 2017

Toelatingsexamen ATA

Iedereen die zich wil inschrijven voor de opleiding tot arts of tandarts, of voor een opleidingsonderdeel ervan, moet geslaagd zijn voor het toelatingsexamen.

Alle informatie rond het toelatingsexamen arts & tandarts 2017 vind je terug in de rubriek het toelatingsexamen arts en tandarts.

eerste-examenmoment-04-07-2017

Het eerste examen vond plaats op dinsdag 4 juli 2017.

Vanaf woensdag 12 juli om 14 uur kan je hier je resultaten van het toelatingsexamen arts en tandarts online raadplegen. Enkele dagen later ontvang je een officiële e-mail met je resultaat.

tweede-examenmoment-29-08-2017

Het tweede examen vond plaats op dinsdag 29 augustus 2017.

Vanaf dinsdag 5 september om 14 uur kan je hier je resultaten van het toelatingsexamen arts en tandarts online raadplegen. Enkele dagen later ontvang je een officiële e-mail met je resultaat.

Bijkomende deliberatie op 15 september 2017 van het toelatingsexamen arts en tandarts augustus 2017

Op 15 september 2017 heeft de examencommissie opnieuw beraadslaagd over de resultaten van het toelatingsexamen arts en tandarts van 29 augustus 2017. Er bleek een probleem te zijn met vraag 25 van de stilleestekstproef uit het augustusexamen. Bijgevolg heeft de examencommissie beslist om deze vraag te neutraliseren. Conform artikel 40 uit het werkingsreglement gebeurt dit door aan alle deelnemers van het augustusexamen het maximale punt voor de geneutraliseerde vraag toe te kennen.