Aanvraag voor ondersteunende maatregelen

De examencommissie streeft ernaar iedereen in optimale omstandigheden aan het examen te laten deelnemen. Personen met een functiebeperking kunnen specifieke ondersteunende maatregelen aanvragen. Volg dit stappenplan:

 1. Schrijf je in voor het toelatingsexamen arts en tandarts. Duid bij je inschrijving aan dat je een aanvraag doet voor ondersteunende maatregelen en geef de gevraagde informatie over je functiebeperking op. Alle criteria waaraan een attest moet voldoen, vind je bij criteria voor het medisch verslag of psychodiagnostisch rapport terug. Alle aanvragen worden vertrouwelijk behandeld.
   
  Uiterste aanvraagdata functiebeperking
  1e examenmoment 2e examenmoment
  22 mei 2017 2 augustus 2017

   
 2. Betaal het inschrijvingsgeld van 36 euro. Alle informatie over de betaling ontvang je via e-mail na je inschrijving.
   
 3. Bezorg uiterlijk voor de deadline uit stap 1 een gemotiveerd medisch verslag of psychodiagnostisch rapport over je functiebeperking via één van deze kanalen:
  • een gescande versie opladen via de inschrijvingsmodule tijdens je inschrijving in stap 1;
  • gescand per e-mail, met als titel 'vertrouwelijk': toelatingsexamen.artstandarts@vlaanderen.be
  • schriftelijk onder gesloten omslag, met vermelding 'medisch geheim' en aangetekend verstuurd:
   Aan de voorzitter van de Examencommissie toelatingsexamen arts en tandarts
   Hendrik Consciencegebouw, lokaal 6A04
   Koning Albert II-laan 15
   1210 BRUSSEL – België
    
 4. Je aanvraag wordt behandeld als
  • Je inschrijving correct is gebeurd en je hebt aangegeven dat je ondersteunende maatregelen aanvraagt.
  • Het inschrijvingsgeld is geregistreerd.
  • Je medisch verslag of psychodiagnostisch rapport is ontvangen.
    
 5. De examencommissie onderzoekt of er voldoende grond is om bijzondere maatregelen toe te kennen. Als je aanvraag wordt goedgekeurd ontvang je een e-mail met een overzicht van de ondersteunende maatregelen die je worden aangeboden.

Opgelet!
Je moet voor elk examenmoment een nieuwe aanvraag indienen, ook als je al in voorbije jaren of in juli 2017 deelnam aan het examen met een goedgekeurde aanvraag voor ondersteunende maatregelen.

Bekijk de criteria voor het medisch verslag of psychodiagnostisch rapport om na te gaan of je voor jouw functiebeperking een nieuw medisch verslag of psychodiagnostisch rapport moet opsturen.

Kandidaten met een goedgekeurde aanvraag voor ondersteunende maatregelen hebben een andere dagindeling dan reguliere kandidaten. De dagindeling en verdere richtlijnen ontvang je persoonlijk via e-mail.