Criteria voor het medisch verslag of psychodiagnostisch rapport

Een medisch verslag of psychodiagnostisch rapport is het bewijsstuk waarop de commissie zich beroept om ondersteunende maatregelen te kunnen toekennen. Niet iedereen is bevoegd om een diagnose te stellen en alle nodige informatie moet aanwezig zijn op zo'n attest.

Daarom moeten de medische verslagen of psychodiagnostische rapporten aan de onderstaande criteria voldoen. De criteria kunnen verschillen per vorm van functiebeperking.

Alle medische verslagen en psychodiagnostische rapporten moet de volgende informatie bevatten:

 • vermelding van de persoonsgegevens van de kandidaat: naam en voornaam.
 • vermelding van de functiebeperking.
 • vermelding van de naam en functie van de arts of andere diagnosesteller.
 • handtekening van de arts of andere diagnosesteller.
 • datum van de opmaak van het medisch attest/psychodiagnostisch rapport.

Ga na of je op basis van je functiebeperking slechts eenmaal, jaarlijks of per examensessie een attest moet indienen.

1. Bijkomende criteria voor leerstoornissen als dyslexie en dyscalculie:

 • Bij de eerste aanvraag voor ondersteunende maatregelen dien je een medisch attest in. Als er ondersteunende maatregelen zijn toegekend, moet je bij een nieuwe deelname geen attest meer indienen.
 • Het attest hoeft niet recent te zijn.
 • Het attest is gebaseerd op de criteria van achterstand, didactische resistentie en exclusiviteit zoals beschreven door Netwerk Leerproblemen Vlaanderen of door de Stichting Dyslexie Nederland voor Nederlandse attesten.
 • Het attest moet opgesteld zijn door:
  • Personen of instanties met autonoom diagnostische bevoegdheid (vb CLB, Centra voor Ambulante Revalidatie (CAR) of orthopedagogen en logopedisten met toegang tot multidisciplinaire deskundigheid) conform het standpunt van Netwerk Leerproblemen Vlaanderen.
  • Voor Nederlandse attesten zijn dat de beroepscategorieën die zijn vermeld op de website van SDN.

2. Bijkomende criteria medisch attest/psychodiagnostisch rapport voor aandachtstoornissen als ADD en ADHD:

 • Elk jaar moet je een medisch attest indienen. Wanneer er voor de sessie van juli ondersteunende maatregelen zijn toegekend, dien je voor de sessie van augustus geen attest meer op te sturen.
 • Het attest en de diagnose moet dateren van 2015 of later. Aandachtstoornissen kunnen schommelen in de tijd, waardoor ze niet onbeperkt in de tijd geldig zijn.
 • Het attest dient een verwijzing naar de recente diagnostiek en de recente testen te bevatten.
 • Het attest moet opgesteld zijn door:
  • (kinder)neuroloog
  • (kinder/jeugd)psychiater

3. Bijkomende criteria medisch attest/psychodiagnostisch rapport voor alle andere functiebeperkingen:

 • Is een functiebeperking van blijvende aard, dien je slechts eenmaal een medisch attest in te dienen. Is het een functiebeperking van tijdelijke aard, dien je voor elke sessie een medisch attest in te dienen (bijvoorbeeld omwille van een operatie, een breuk ...).
 • Het attest moet opgesteld zijn door een arts.