Algemene info

De federale overheid beperkt per gemeenschap de toegang van artsen en tandartsen tot het systeem van de sociale zekerheid. Een evenwichtig aantal beroepsactieve artsen en tandartsen, in overeenstemming met de gezondheidsnoden, is immers een belangrijke parameter voor de kwaliteit en betaalbaarheid van de gezondheidszorg. De federale overheid bepaalt hoeveel actieve artsen en tandartsen er in België in de toekomst nodig zijn. Op basis van deze planning legt de federale overheid het jaarlijkse contingent vast. Dit is het aantal artsen en tandartsen dat jaarlijks in een vervolgopleiding van huisarts, specialist of tandarts mag starten. Het federale contingent wordt tot slot opgesplitst in deelcontingenten voor de Vlaamse en Franse Gemeenschap.

Om de instroom van studenten in de opleidingen arts en tandarts op het Vlaamse contingent af te stemmen, organiseert Vlaanderen sinds 1997 een toelatingsexamen dat het aantal kandidaten voor deze opleidingen beperkt. Hiermee wil de Vlaamse overheid voorkomen dat jongeren na jarenlange studies niet de kans zouden krijgen om het beroep van arts of tandarts uit te oefenen.

Het toelatingsexamen toetst de bekwaamheid van studenten om een geneeskundige of tandheelkundige opleiding met succes te volgen. Sinds het toelatingsexamen plaatsvindt, zijn de slaagpercentages in het eerste jaar van de opleidingen van arts en tandarts ongeveer verdubbeld aan alle universiteiten van de Vlaamse Gemeenschap. Ongeveer 85% van de startende studenten in de Vlaamse Gemeenschap behaalt effectief het diploma van arts of tandarts.

Sinds de invoering van het examen hebben ongeveer 47.000 kandidaten deelgenomen. Gemiddeld slaagt 38,7 procent, weliswaar soms na herhaalde pogingen.

 

Het inschrijvingsgeld bedraagt dit jaar 36 euro per examenmoment. Nadat je je hebt geregistreerd via het online platform, krijg je een e-mail om het inschrijvingsgeld te betalen met vermelding van een gestructureerde mededeling.

Zorg ervoor dat je het inschrijvingsgeld op tijd betaalt. Het kan enkele dagen duren voordat het inschrijvingsgeld op onze rekening staat. Als banken, bijvoorbeeld in het buitenland, kosten aanrekenen, moet je ervoor zorgen dat de organisatie het bedrag van 36 euro netto ontvangt. Als de organisatie het geld niet tijdig heeft ontvangen, ben je niet ingeschreven!

Dit zijn de data waarop we het inschrijvingsgeld moeten hebben ontvangen:

  • eerste examenmoment: 24 mei 2017
  • tweede examenmoment: 9 augustus 2017

Als we het inschrijvingsgeld op tijd hebben ontvangen, krijg je uiterlijk twee weken voor de dag van het examen je uitnodigingsbrief en alle praktische informatie (dagindeling, wat breng je mee naar het examen). Als je die informatie niet ontvangt, neem je via de website contact op met de helpdesk.

Opgelet!

  • Je kan het betaalde inschrijvingsgeld nooit terugvorderen, ook niet als je niet deelneemt of om een of andere reden verhinderd bent.
  • Je kan het inschrijvingsgeld niet doorschuiven naar een volgend examenmoment.
  • Je kan je inschrijving niet doorgeven aan een andere kandidaat.
 

Er is één toelatingsexamen per jaar met twee onafhankelijke examenmomenten: één in juli en één in augustus.

Beide examens worden parallel opgesteld en hebben een gelijkaardige samenstelling en indeling. Het toelatingsexamen duurt een hele dag en wordt op één plaats voor alle kandidaten tegelijk georganiseerd.

eerste-examenmoment-04-07-2017 tweede-examenmoment-29-08-2017

Inschrijven kan vanaf woensdag 1 maart 2017 om 9 uur ’s ochtends.

Inschrijven kan vanaf donderdag 13 juli 2017 om 9 uur ’s ochtends.

Je moet uiterlijk op maandag 15 mei 2017 om 24 uur ingeschreven zijn. Hierna worden geen inschrijvingen meer aanvaard.

Je moet uiterlijk op maandag 31 juli 2017 om 24 uur ingeschreven zijn. Hierna worden geen inschrijvingen meer aanvaard.