Kandidaten uit Nederland

Om deel te nemen aan het toelatingsexamen arts en tandarts moet je geen diploma kunnen voorleggen. Wanneer je slaagt voor het toelatingsexamen arts en tandarts moet je wel ten laatste op 31 december van datzelfde jaar een diploma hebben behaald dat gelijkwaardig is aan het Vlaamse diploma secundair onderwijs. Enkel het Nederlandse vwo-diploma of de hbo-propedeuse zijn gelijkwaardig. Een havo-diploma zonder hbo-propedeuse is niet gelijkwaardig.