Na het examen

eerste examenmoment tweede examenmoment
woensdag 12 juli 2017 dinsdag 5 september 2017

Vanaf 14 uur kan je een gedetailleerd overzicht van je resultaat via het online platform op de website bekijken. Inloggen doe je met je wachtwoord dat je hebt opgegeven bij de aanmaak van je account. Als je je wachtwoord niet meer weet, kan je een nieuw wachtwoord aanvragen via de module waar je je resultaten kan raadplegen.

Via de website krijg je per onderdeel van het KIW- en IVV-gedeelte te zien hoeveel vragen je juist, fout of niet hebt ingevuld. Ook het resultaat van het KIW-gedeelte, het resultaat van het IVV-gedeelte en het totale resultaat krijg je te zien.

Enkele dagen later krijg je een e-mail waarin je resultaat officieel meegedeeld wordt. Als je geslaagd bent, geldt de bijlage van de e-mail als het formele bewijsstuk dat je moet voorleggen bij je inschrijving aan de universiteit van je keuze.

Je moet cumulatief aan de volgende drie voorwaarden voldoen om te slagen voor het examen:

  • ten minste 10 op 20 behalen voor het examengedeelte Kennis en inzicht in de wetenschappen;
  • ten minste 10 op 20 behalen voor het examengedeelte Informatie verwerven en verwerken;
  • ten minste 22 op 40 behalen op het geheel (als som) van beide examengedeelten.

De resultaten van KIW, IVV en het totaal worden afgerond tot op 1 decimale. De andere deelresultaten van de wetenschappelijke disciplines, de communicatieproef en de stilleestekstproeven worden niet afgerond.

Als je geslaagd bent, mag je je inschrijven voor de opleiding tot arts of tandarts aan een universiteit binnen de Vlaamse Gemeenschap op voorwaarde dat je in het bezit bent van een diploma secundair onderwijs (of dit nog zal behalen in hetzelfde kalenderjaar).

Opgelet met antwoordstrategieën!

Wees voorzichtig met het hanteren van antwoordstrategieën waarbij je beoogt nipt te slagen.

De examencommissie analyseert de resultaten na afloop van het examen. De examencommissie kan na itemanalyse en bij een manifest slechte itemrespons besluiten om de positieve en negatieve punten van dit item in de scores van alle kandidaten te verwijderen.

De overblijvende items worden dan herrekend naar het vastgelegde puntengewicht per examenonderdeel.

Je kan het KIW-onderdeel en de stilleestektsproef online inkijken van woensdag 6 september 2017 om 9 uur tot en met woensdag 13 september 2017 om 24 uur. Je krijgt dan via het online platform inzage in digitale kopieën van je antwoordbladen. De examenvragen en correctiesleutels kan je bij leerstofoverzicht, examen- & modelvragen raadplegen. De inzage laat je toe na te gaan of er geen vergissing is gemaakt bij je beoordeling. Je krijgt geen didactische feedback krijgen over je geleverde prestatie.

Aangezien er per jaar slechts één toelatingsexamen is (ook al zijn er twee examenmomenten), is de inzage in de examendocumenten alleen mogelijk na afloop van het examen in augustus.

De examenvragen van de communicatieproef kan je niet online raadplegen. Op dinsdag 12 september 2017 en woensdag 13 september 2017 kan je de communicatieproef inkijken in Brussel tussen 14 uur en 17 uur. Je schrijft je hiervoor in tussen woensdag 6 september 2017 en zondag 10 september 2017.

Als je ten laatste op 31 december van het jaar dat je slaagde voor het toelatingsexamen in het bezit bent van een diploma secundair onderwijs, dan blijft het slagen voor het toelatingsexamen onbeperkt geldig in de tijd. Je moet je dus niet onmiddellijk inschrijven voor de opleiding.

De deliberatie vindt plaats op basis van anonieme examenresultaten. Als je niet voldoet aan de drie slagingsvoorwaarden, ben je niet geslaagd. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt. Ook wanneer je voor één van de slagingsvoorwaarden nipt niet geslaagd bent én wel voor beide andere slagingsvoorwaarden, blijf je niet geslaagd.

De examencommissie past voor alle kandidaten de regels toe op identiek dezelfde wijze. Er worden geen individuele kandidaten gedelibereerd. De examencommissie houdt geen rekening met persoonlijke omstandigheden, zoals familiale omstandigheden, het doorlopen studietraject of eerder behaalde resultaten. Een individuele deliberatie aanvragen is dus zinloos.

Als je geslaagd bent, mag je je inschrijven voor de opleiding tot arts of tandarts aan een universiteit binnen de Vlaamse Gemeenschap. Je ontvangt een e-mail met je resultaat. De bijlage bij de e-mail is het formele bewijsstuk dat je moet voorleggen bij je inschrijving aan de universiteit van je keuze.

Opgelet! Als je hebt deelgenomen aan het toelatingsexamen en geslaagd bent, heeft dat geen enkele waarde als je geen diploma secundair onderwijs kan voorleggen bij je inschrijving aan de universiteit van je keuze. Je moet je diploma secundair onderwijs behaald hebben uiterlijk op het einde van het kalenderjaar waarin je voor het toelatingsexamen geslaagd bent.