Deliberatie

De deliberatie vindt plaats op basis van anonieme examenresultaten. Als je niet voldoet aan de drie slagingsvoorwaarden, ben je niet geslaagd. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt. Ook wanneer je voor één van de slagingsvoorwaarden nipt niet geslaagd bent én wel voor beide andere slagingsvoorwaarden, blijf je niet geslaagd.

De examencommissie past voor alle kandidaten de regels toe op identiek dezelfde wijze. Er worden geen individuele kandidaten gedelibereerd. De examencommissie houdt geen rekening met persoonlijke omstandigheden, zoals familiale omstandigheden, het doorlopen studietraject of eerder behaalde resultaten. Een individuele deliberatie aanvragen is dus zinloos.