Inschrijven universiteit

Als je geslaagd bent, mag je je inschrijven voor de opleiding tot arts of tandarts aan een universiteit binnen de Vlaamse Gemeenschap. Je ontvangt een e-mail met je resultaat. De bijlage bij de e-mail is het formele bewijsstuk dat je moet voorleggen bij je inschrijving aan de universiteit van je keuze.

Opgelet! Als je hebt deelgenomen aan het toelatingsexamen en geslaagd bent, heeft dat geen enkele waarde als je geen diploma secundair onderwijs kan voorleggen bij je inschrijving aan de universiteit van je keuze. Je moet je diploma secundair onderwijs behaald hebben uiterlijk op het einde van het kalenderjaar waarin je voor het toelatingsexamen geslaagd bent.