Toelatingsexamen 2018

Apart examen arts en tandarts

Er komt een apart toelatingsexamen voor artsen en tandartsen. Het wordt een vergelijkend examen. De geslaagde kandidaten worden gerangschikt op basis van hun score en de hoogst gerangschikten kunnen met de opleiding starten. Het quotum startende studenten wordt vastgelegd bij decreet: 1102 voor de artsen en 135 voor de tandartsen.

Data en locatie

Het examen voor artsen vindt plaats op dinsdag 3 juli 2018, op woensdag 4 juli 2018 voor tandartsen. Beide examens vinden plaats in Brussel.

Het examen start om 10 uur en eindigt om 16 uur. Het duurt dus minder lang dan het vroegere examen.

Inhoud examens

De inhoud van de examens ligt in lijn met vorig jaar, maar de moeilijkheidsgraad zal lager liggen. Er komt geen bijkomende  technische proef voor tandartsen. Uit onderzoek van een groep wetenschappelijke experts blijkt dat de voorspellende en inhoudelijke validiteit van zo'n proef te laag ligt.

In de voormiddag testen we Kennis en inzicht in de wetenschappen, in de namiddag Generieke competenties (het vroegere Informatie verwerven en verwerken, IVV). In het onderdeel Generieke competenties heet de vroegere communicatieproef voortaan CLEAR, de vroegere stilleesproef heet voortaan VAARDIG.

Het leerstofoverzicht zal ten laatste in januari 2018 beschikbaar zijn op deze website.

Voorbereiding op het toelatingsexamen

Een goede voorbereiding begint in het secundair onderwijs. Wie in Vlaanderen het algemeen secundair onderwijs (aso) succesvol beëindigt, moet een redelijke kans op slagen hebben.

Toch blijkt een voldoende grote component van wetenschappen en wiskunde in het secundair onderwijs belangrijk om een redelijke slaagkans in het toelatingsexamen te hebben. Ook taalvaardigheden zijn belangrijk. De studierichtingen met de hoogste slaagkans zijn wetenschappen-wiskunde, Latijn-wiskunde en Grieks-wiskunde.

Daarnaast organiseren de Vlaamse universiteiten een brede waaier aan voorbereidende initiatieven op het toelatingsexamen. Raadpleeg het overzicht van de voorbereidende initiatieven.

Ook het voorbereidend jaar op het hoger onderwijs ‘Bijzondere wetenschappelijke vorming’ kan een zinvolle back-up-mogelijkheid zijn. Het is bedoeld voor studenten die uit richtingen komen met minder wiskunde en wetenschappen, maar die toch dergelijke richting willen gaan studeren in het hoger onderwijs. Meer informatie vind je hier.

In de aanloop naar de examens van 2019 brengt minister Crevits de universiteiten, studenten, scholieren en leraren samen om afspraken te maken over wie welke voorbereidingsinitiatieven neemt en waar trajecten beter op elkaar afgestemd kunnen worden. Dit heeft geen impact op de voorbereiding van de examens van 2018.