Hoe vul je het antwoordblad in?

Alle vragen van het toelatingsexamen zijn meerkeuzevragen. De vragen staan in een werkboekje, waar je ook voldoende ruimte vindt voor het maken van eventuele berekeningen. Je antwoorden breng je over op een speciaal antwoordblad dat de examencommissie nadien elektronisch leest.

LET OP: het antwoordblad moet net en proper blijven. Er mogen geen vegen, balpenpuntjes of strepen op het blad staan. Deze kunnen door de correctiesoftware herkend worden als antwoorden en je resultaten beïnvloeden, ook al heb je een ander bolletje ingekleurd voor die vraag. Zorg er ook voor dat je de kladantwoorden niet buiten de voorziene kader schrijft.

Heb je een fout of een vlekje, laat dit dan corrigeren door een toezichter. Teken geen nieuwe cirkel op de witte correctiesticker, want dit zal ook als antwoord worden herkend.

Een deel van een antwoordblad
 

Voorbeeld antwoordblad-1


In de linkerkolom staat het nummer van de vraag. In de rechterkolom staan de bolletjes voor de definitieve antwoorden. Tussen beide kolommen is een open ruimte om de letter van jouw keuze te kunnen overbrengen uit je werkboek.

Als je bijvoorbeeld voor vraag 7 van een onderdeel van het examen C als het juiste antwoord hebt gekozen, breng je best eerst de letter C over in de kolom tussen het nummer van de vraag en de vier mogelijke antwoorden A, B, C, D. Let op: dit is een kladantwoord, waarvoor geen punten worden toegekend.
 

Voorbeeld antwoordblad-2


In de volgende stap kleur je het bolletje C zwart. Dit is het enige geldige antwoord.
 

Voorbeeld antwoordblad-3


Bekijk een voorbeeld van het antwoordblad Informatie Verwerven en Verwerken. Zo kan je zien hoe je het antwoordblad moet invullen.

voorbeeld ingevuld antwoordblad

Je moet er zelf voor zorgen dat je de definitieve bolletjes binnen de voorziene tijd inkleurt. Er worden geen scores aan de kladantwoorden toegekend, maar ze helpen je om geen vergissing te maken als je je finale antwoord geeft in de bolletjes. Ook je aantekeningen in het werkboek worden niet in aanmerking genomen.