Kandidaten uit het buitenland

Kandidaten die in het buitenland wonen, kunnen ook deelnemen aan het toelatingsexamen arts en tandarts.

Wie in het buitenland woont, betaalt hetzelfde inschrijvingsgeld als kandidaten in België: 36 euro. Let op: de examencommissie moet dat bedrag netto ontvangen. Als een bank van buiten België kosten aanrekent voor een internationale overschrijving, moet je ervoor zorgen dat de examencommissie 36 euro netto ontvangt.

Het toelatingsexamen arts en tandarts wordt maar op één locatie georganiseerd. Er is geen mogelijkheid om het examen in het buitenland in een Belgische ambassade of in een Belgisch consulaat af te leggen.

Er worden geen taalfaciliteiten voorzien omdat de onderwijstaal - in ieder geval in de bachelorjaren - het Nederlands is. Je mag dus geen woordenboek gebruiken.

Kandidaten die denken dat ze het Nederlands niet voldoende beheersen, kunnen gebruik maken van begeleidingsinitiatieven voor studenten die niet Nederlandstalig zijn. Een aantal universiteiten van de Vlaamse Gemeenschap biedt cursussen aan die studenten kunnen helpen die problemen ervaren met het vatten van de nuances in het Nederlands:

Opgelet!

  • Slagen voor het toelatingsexamen arts tandarts alleen is niet voldoende om je te kunnen inschrijven in een Vlaamse universiteit voor een studie geneeskunde of tandheelkunde.
     
  • Je uitslag op het toelatingsexamen is enkel geldig als je ten laatste op 31 december van het kalenderjaar waarin je voor het toelatingsexamen slaagt, ook in het bezit bent van een diploma secundair onderwijs of een gelijkwaardig studiebewijs.
     
  • Als je graag studies arts of tandarts wil aanvatten aan een Vlaamse universiteit, kan je best ook al zo snel mogelijk bij de universiteit waar je graag zou studeren, je buitenlands studiebewijs voorleggen. Personen met een anderstalig diploma secundair onderwijs moeten zich tijdig informeren bij de universiteit over de verplichte taaltest.