Overzicht van de ondersteunende maatregelen

De volgende ondersteunende maatregelen worden aangeboden aan kandidaten met de opgesomde functiebeperkingen. Bij bepaalde functiebeperkingen worden bijkomende optionele ondersteunende maatregelen aangeboden. Na goedkeuring van de ondersteunende maatregelen via e-mail, moet je bevestigen van welke optionele ondersteunende maatregelen je gebruik wil maken. Je doet dit binnen de deadline die je via e-mail ontvangt.

1. Ondersteuning voor alle leerstoornissen, aandachtstoornissen, pervasieve ontwikkelingsstoornissen en een visuele beperking:

 • extra tijd: 30 minuten gedurende de voormiddag en 40 minuten gedurende de namiddag, gespreid over de verschillende examenonderdelen;
 • een rustigere examenhal met meer ruimte tussen de kandidaten;
 • gebruik van markeerstiften en een lat.

1.1. Optionele ondersteuning voor de leerstoornis dyslexie:

 • werkboeken in A3-formaat;
 • gebruik van oordopjes (zelf mee te brengen);
 • gebruik van voorleessoftware Sprint of Kurzweil op voorwaarde dat de kandidaat daarvoor een aanvraagformulier laat invullen door een behandelende arts en opstuurt naar de examencommissie.

1.2. Optionele ondersteuning voor de leerstoornis dyscalculie:

 • werkboeken in A3-formaat;
 • gebruik van oordopjes (zelf mee te brengen);
 • gebruik van een rekenmachine.

1.3. Optionele ondersteuning voor pervasieve ontwikkelingsstoornissen (bijvoorbeeld autisme):

 • werkboeken in A3-formaat;
 • gebruik van oordopjes (zelf mee te brengen).

1.4. Optionele ondersteuning voor aandachtstoornissen (bijvoorbeeld ADHD en ADD):

 • werkboeken in A3-formaat;
 • gebruik van oordopjes (zelf mee te brengen).

1.5. Optionele ondersteuning voor een visuele beperking:

 • werkboeken in A3-formaat;
 • gebruik van oordopjes (zelf mee te brengen);
 • gebruik van voorleessoftware Sprint of Kurzweil op voorwaarde dat de kandidaat daarvoor een aanvraagformulier laat invullen door een behandelende arts en opstuurt naar de examencommissie.

2. Ondersteunende maatregelen voor kandidaten met diabetes type 1:

 • extra tijd: 30 minuten gedurende de voormiddag en 40 minuten gedurende de namiddag, gespreid over de verschillende examenonderdelen;
 • een rustigere examenhal met meer ruimte tussen de kandidaten;
 • toestemming om gesuikerde dranken en een snack te benutten tijdens het examen.

3. Ondersteunende maatregelen voor kandidaten met bewegings- en/of geluidstics:

 • extra tijd: 30 minuten gedurende de voormiddag en 40 minuten gedurende de namiddag, gespreid over de verschillende examenonderdelen;
 • apart examenlokaal waar geen andere kandidaten zitten;
 • werkboeken in A3-formaat (optioneel).

4. Kandidaten met een bepaalde functiebeperking die geen extra tijd of extra kalme locatie vereist, zullen in de gewone hallen zitten in een speciale blok. Die speciale blok zal dicht bij de EHBO, een toilet en de uitgang zijn. De begeleiders zullen op de hoogte zijn van de specifieke medische zorg die de kandidaten nodig hebben in geval van nood.