Rangschikking

Alleen wie geslaagd is, wordt gerangschikt. Op basis van de behaalde resultaten wordt een rangschikking gemaakt voor het examen arts en een voor het examen tandarts.

Examen arts Examen tandarts

Wie evenveel of meer punten heeft dan de persoon op plaats 1102 is gunstig gerangschikt.

Wie gunstig gerangschikt is voor het toelatingsexamen arts en ten laatste op 30 september 2018 zijn diploma secundair onderwijs behaalt, mag zich inschrijven voor de opleiding geneeskunde.

Wie evenveel of meer punten heeft dan de persoon op plaats 135 is gunstig gerangschikt.

Wie gunstig gerangschikt is voor het toelatingsexamen tandarts en ten laatste op 30 september 2018 zijn diploma secundair onderwijs behaalt, mag zich inschrijven voor de opleiding tandheelkunde.

Er staat geen vervaltermijn op de toelating om je in te schrijven als je gunstig gerangschikt bent en ook ten laatste op 30 september 2018 het diploma secundair onderwijs behaalt. Je ticket blijft dus onbeperkt geldig. Ook als je bijvoor­beeld een jaar naar het buitenland gaat voortstuderen.