Voorbereidende initiatieven

Voor kandidaten

Online

USolv-IT Leerling

Gebruikersgroep (i.s.m. KU Leuven, UGent, VUB, Vlaamse Wiskunde Olympiade,  Olympiades Natuurwetenschappen, scholen, individuele leerkrachten)

Alle oefeningen van eerdere toelatingsproeven, met ruim gedocumenteerde oplossingsmethodes.  Disciplines wiskunde, fysica, chemie.  (Biologie zal opstarten)

Interactieve oefenreeksen (per discipline of gemengd) met feedback op digitaal platform

Gratis

Voorbereiding Toelatingsexamen Arts/Tandarts (oefenmodules)

VUB Faculteit Geneeskunde en Farmacie

Online oefeningen over alle onderdelen van het toelatingsexamen

Continu aangevulde nieuwe oefeningen doorheen het academiejaar op digitaal platform

Gratis

 

Antwerpen

EMSA-workshops voorbereiding toelatingsexamen

 

European Medical Students' Association Antwerp (EMSA Antwerpen) i.s.m. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Universiteit Antwerpen

 • 4 workshops KIW: 1 dag wiskunde, 1 dag chemie, 1,5 dag fysica, 0,5 dag biologie/genetica
 • Afsluitend  halve dag proefexamen KIW
 • 1 workshop IVV: communicatie en stilleesteksten: communicatievaardigheden arts-patiëntrelatie en antwoordtechnieken medische teksten
 • Workshops: theorie, oefeningen, oplossingstechnieken. Bijhorende oefeningenbundel met oefeningenreeksen voor elk onderdeel. 
 • 6 zaterdagen (9u-16u) in de periode februari-april

€ 35, incl. cursussen, broodjes en drankjes

Je kan je voor elke workshop afzonderlijk inschrijven:

 • € 7 per volledige workshopdag
 • €4 voor deelname proefexamen
 • €11 voor oefeningenbundel

 

Leuven en Kortrijk

Voorbereidingspakket Toelatingsexamen Arts/tandarts

KU Leuven Faculteit Geneeskunde en Faculteit Wetenschappen

SPOCs (Small Private Online Courses) met korte theoretische kennisclips, honderden meerkeuzevragen en een discussieforum. Gecombineerd met interactieve sessies onder begeleiding.

Tweewekelijkse vrijgave van de online lessen 

4 zaterdagsessies gedurende  één academiejaar (september tot juni)

120 euro/jaar voor toegang tot de 4 modules en deelname aan de 4-daagse interactieve begeleidingssessies

 

 

 

Diepenbeek

Coaching full option

UHasselt Faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen

 • Wetenschapslessen onder begeleiding (chemie, biologie, wiskunde, fysica) + 2 optionele werkzittingen
 • Voorbereidingslessen op het IVV-gedeelte onder begeleiding
 • Toegang tot elektronische leeromgeving en discussieforum 
 • Lessen gespreid over één academiejaar (oktober tot juni)
   
 • Cursusmateriaal: boek voor wiskunde, fysica, biologie, chemie. IVV-lesmateriaal.

100 euro/jaar voor 8 wetenschapslessen, 2 optionele werkzittingen & 1 IVV-les + toegang tot elektronische leeromgeving

Coaching mini

UHasselt Faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen

1 wetenschapsles & 1 IVV- les onder begeleiding

2 lessen in het voorjaar (mei)

25 euro/jaar voor 1 KIW les & 1 IVV les

 

Brussel

Voorbereiding Toelatingsexamen Arts/Tandarts

VUB Faculteit Geneeskunde en Farmacie

Oefensessies over alle topics in de luiken KIW en IVV: korte samenvattingen theorie wiskunde, fysica, chemie, biologie, communicatie, stilleesproef gevolgd door oefensessies met feedback. Inclusief proefexamen.

 • Herfstkamp (oefensessies IVV) (halve dagen in oktober)
   
 • Openlesdagen (oefensessies IVV)(halve dagen in februari)
   
 • Zaterdagsessies (KIW + IVV + proefexamen; zaterdagen van februari tot mei)
   
 • Webinars op woensdagnamiddagen in het 1ste en 2de semester

5 euro per module (live versie) of gratis (webinars)

Voorbereiding Toelatingsexamen Arts/Tandarts (EHBO)

VUB Faculteit Geneeskunde en Farmacie

Vragensessie chemie, fysica en wiskunde

Leerlingen brengen zelf vragen aan - géén les

EHBO-sessies kort voor het toelatingsexamen

Gratis

Vanuit de UGent worden geen voorbereidende cursussen of andere initiatieven aangeboden.

 

Voor leerkrachten

USolv-IT Leerkracht

Gebruikersgroep (i.s.m. KU Leuven, UGent, VUB, Vlaamse Wiskunde Olympiade,  Olympiades Natuurwetenschappen, scholen, individuele leerkrachten)

Duizenden oefeningen, o.m. alle oefeningen van toelatingsproeven en ijkingstoetsen, met gedocumenteerde oplossingen.

Inspiratieplatform met oefenscenario's voor gepast didactisch gebruik in onderwijsverband

Schoollidmaatschap van de gebruikersgroep (150 euro/jaar voor 20 leerkrachten)

Voorbereiding Toelatingsexamen Arts/Tandarts

VUB Faculteit Geneeskunde en Farmacie

Interactieve sessies met proefexamen(s) en rondetafeldiscussies over (alle) onderdelen van het examen

1 leraren(namid)dag per jaar

40 euro

Voorbereiding Toelatingsexamen Arts/Tandarts: aanbod voor scholen)

VUB Faculteit Geneeskunde en Farmacie

Communicatieproef en stilleestekstproef met oefeningen/casussen en proefexamen + webinars

Oefensessie op de aanvragende school (woensdagnamiddagen in het 2de semester)

2,5 euro per leerling per workshop