Voorwaarden om te slagen

Je moet cumulatief aan de volgende drie voorwaarden voldoen om te slagen voor het examen:

  • ten minste 10 op 20 behalen voor het examengedeelte Kennis en inzicht in de wetenschappen;
  • ten minste 10 op 20 behalen voor het examengedeelte Informatie verwerven en verwerken;
  • ten minste 22 op 40 behalen op het geheel (als som) van beide examengedeelten.

De resultaten van KIW, IVV en het totaal worden afgerond tot op 1 decimale. De andere deelresultaten van de wetenschappelijke disciplines, de communicatieproef en de stilleestekstproeven worden niet afgerond.

Als je geslaagd bent, mag je je inschrijven voor de opleiding tot arts of tandarts aan een universiteit binnen de Vlaamse Gemeenschap op voorwaarde dat je in het bezit bent van een diploma secundair onderwijs (of dit nog zal behalen in hetzelfde kalenderjaar).

Opgelet met antwoordstrategieën!

Wees voorzichtig met het hanteren van antwoordstrategieën waarbij je beoogt nipt te slagen.

De examencommissie analyseert de resultaten na afloop van het examen. De examencommissie kan na itemanalyse en bij een manifest slechte itemrespons besluiten om de positieve en negatieve punten van dit item in de scores van alle kandidaten te verwijderen.

De overblijvende items worden dan herrekend naar het vastgelegde puntengewicht per examenonderdeel.