Antwoordblad invullen

De vragen staan in een werkboek. Daarin maak je je berekeningen. Je mag je antwoorden hier eerst in aanduiden. Daarna breng je ze over op je antwoordblad. Gebruik de tweede kolom als klad voor je de bolletjes inkleurt. De bolletjes zijn de enige geldige antwoorden. Er wordt geen rekening gehouden met antwoorden in je werkboek of in de tweede kolom van het antwoordblad.

Zorg ervoor dat je de bolletjes op tijd en correct inkleurt. Hou daarom de looptijd van de examenonderdelen goed in de gaten. Als je het antwoordblad hebt ingeleverd, kan je geen enkele wijziging meer aanbrengen.

Er mogen geen vegen, stippen of strepen op je antwoordblad staan. Je kladantwoorden mogen niet voorbij de streepjeslijn komen. De examencommissie leest de antwoordbladen elektronisch in. De correctiesoftware kan deze tekens als een antwoord inlezen, ook al heb je een ander bolletje ingekleurd voor die vraag. Dit kan je resultaat beïnvloeden.

Heb je een fout of een vlekje, kan je dit corrigeren met een correctiesticker die wij voorzien op het examen. Teken geen nieuwe cirkel op de witte correctiesticker. De software herkent dit ook als antwoord.

Bekijk het voorbeeldantwoordblad Kennis en inzicht in wetenschappen. Zo kan je zien hoe je het antwoordblad moet invullen.

antwoordblad-ata1