Digitaal examen afleggen

Op dit moment kunnen we nog niet zeggen hoe het digitaal examen er concreet zal uitzien. We wachten hiervoor op de beslissing over het te gebruiken online examenplatform. Zodra we hierover duidelijkheid hebben, zullen we meer uitleg geven. 

Een aantal algemene eigenschappen van het digitaal examen liggen al wel vast.

  • De digitale examenomgeving omvat alle vragen, teksten en afbeeldingen van het examen. Er zijn dus geen papieren vragenboekjes.
  • Met een navigatiefunctie zal je vlot naar de verschillende vragen, teksten en figuren binnen een examenonderdeel (KIW, VAARDIG, CLEAR) kunnen gaan.
  • Tijdens het examen kan je gebruik maken van kladpapier zodat je bv. berekeningen kan maken of notities kan maken over de teksten van VAARDIG. Dit kladpapier wordt door de organisatie ter beschikking gesteld. Let op: de notities bij de teksten van VAARDIG kan je niet gebruiken voor deel 2 van VAARDIG.
  • Op het examen ontvang je ook een papieren versie van het formularium van fysica, de infopagina van chemie en het periodiek systeem der elementen.

We streven ernaar om begin augustus een proefexamen met de vragen uit 2018 of 2019 (KIW, VAARDIG en modelvragen CLEAR) online te zetten zodat je je vertrouwd kan maken met de digitale examenomgeving. We zullen dan ook tips en tricks ter beschikking stellen over de digitale omgeving.