Locatie en bereikbaarheid

Locatie

De toelatingsexamens arts en tandarts zullen mogelijk op verschillende locaties verspreid over heel Vlaanderen plaatsvinden omwille van coronamaatregelen. Ten laatste midden juli wordt bekend gemaakt waar de toelatingsexamens zullen doorgaan.