Toelatingsexamen arts & tandarts

Toelatingsexamen ATA

Wil je starten met de opleiding geneeskunde of tandheelkunde aan een Vlaamse universiteit? Dan moet je eerst deelnemen aan het toelatingsexamen voor arts of tandarts. Wie slaagt en gunstig gerangschikt is, mag starten met de opleiding geneeskunde of tandheelkunde.

Examen arts - 2 juli 2019
  • 2 juli 2019
  • Inschrijven kan van 1 maart tot 15 mei 2019
Examen tandarts -3 juli 2019
  • 3 juli 2019
  • Inschrijven kan van 1 maart tot 15 mei 2019

Geen wijzigingen na bijkomende beraadslaging

De examencommissie heeft de interne beroepen behandeld tijdens de bijkomende beraadslagingsvergadering op 28 augustus 2018. Na inhoudelijke analyse besloot de examencommissie dat alle beroepen ofwel niet ontvankelijk zijn ofwel niet gegrond. Ze worden allen verworpen. De resultaten die de examencommissie op 9 juli 2018 heeft vastgesteld, blijven dus ongewijzigd.