Toelatingsexamen arts & tandarts

Toelatingsexamen ATA

Wil je starten met de opleiding geneeskunde of tandheelkunde aan een Vlaamse universiteit? Dan moet je eerst deelnemen aan het toelatingsexamen voor arts of tandarts. Wie gunstig gerangschikt is, mag starten met de opleiding geneeskunde of tandheelkunde.

25-08-20-arts

Het toelatingsexamen arts wordt verplaatst naar dinsdag 25 augustus 2020 omwille van de coronamaatregelen. De deadline voor de inschrijving en betaling wijzigt niet.

Je moest uiterlijk op vrijdag 15 mei 2020 om 24 uur ingeschreven zijn voor dit examen. Er worden geen inschrijvingen meer aanvaard. 

26-08-20-tandarts

Het toelatingsexamen tandarts wordt verplaatst naar woensdag 26 augustus 2020 omwille van de coronamaatregelen. De deadline voor de inschrijving en betaling wijzigt niet.

Je moest uiterlijk op vrijdag 15 mei 2020 om 24 uur ingeschreven zijn voor dit examen. Er worden geen inschrijvingen meer aanvaard. 

Maatregelen naar aanleiding van het coronavirus

De toelatingsexamens arts en tandarts worden verplaatst naar dinsdag 25 augustus (arts) en 26 augustus (tandarts) omwille van de coronamaatregelen. De examens worden voor de eerste keer digitaal afgenomen, mogelijk op verschillende locaties verspreid over heel Vlaanderen. Ten laatste midden juli wordt bekend gemaakt waar de toelatingsexamens zullen doorgaan. De examencommissie neemt zoveel mogelijk maatregelen om het examen in gezonde en veilige omstandigheden te laten doorgaan.

De leerstof van het KIW-onderdeel van het examen werd licht aangepast om rekening te houden met de impact van de coronacrisis en de opschorting van de lessen. Een beperkt aantal leerstofelementen wordt geschrapt omdat ze in veel gevallen pas op het einde van het zesde jaar secundair onderwijs behandeld worden. Bekijk het aangepaste leerstofoverzicht. Deze aanpassing zal geen impact hebben op de moeilijkheidsgraad van het examen.

Voor het toelatingsexamen wordt een scenario uitgewerkt dat toelaat om – indien nodig – de maatregelen van social distancing te respecteren. Hoe kleiner de groep deelnemers aan het examen, des te vlotter dit zal lopen. Daarom vraagt de examencommissie uitdrukkelijk aan leerlingen uit het vijfde jaar secundair onderwijs om zich niet in te schrijven. Wie al ingeschreven is, kan zich uitschrijven tot 29 mei. We willen het aantal deelnemers beperken tot diegenen die effectief in aanmerking komen om in september 2020 met de opleiding geneeskunde of tandheelkunde van start te gaan. Zonder een diploma secundair onderwijs kan je niet aan de opleiding beginnen. Vijfdejaars kunnen wel een oefenexamen afleggen en zo ervaren hoe het is om het onderdeel KIW af te leggen.

Meer info? Lees de antwoorden op veelgestelde vragen.

Het toelatingsexamen test of je de opleiding geneeskunde of tandheelkunde met succes kan volgen. Het is een moeilijk examen dat je wetenschappelijke competenties, inzicht, redeneervermogen en interpersoonlijke vaardigheden test.
Een voldoende grote component wetenschappen en wiskunde in je vooropleiding is belangrijk, net als taalvaardigheden.
Wil je weten of je een kans maakt om gunstig gerangschikt te worden? Test dan je kennis via onze oefenexamens.