Toelatingsexamen arts & tandarts

Digitaal toelatingsexamen

Wil je starten met de opleiding geneeskunde of tandheelkunde aan een Vlaamse universiteit? Dan moet je eerst deelnemen aan het toelatingsexamen voor arts of tandarts. Wie gunstig gerangschikt is, mag starten met de opleiding geneeskunde of tandheelkunde.

tijdslijn deelnemers verticaal

Het toelatingsexamen arts vindt plaats op dinsdag 6 juli 2021, het toelatingsexamen tandarts op woensdag 7 juli 2021De inschrijvingen zijn afgesloten. Je kon inschrijven tot 15 mei 2021.

Als je ingeschreven bent voor het examen arts én het examen tandarts, kan je je bindende voorkeur nog wijzigen tot 30 juni via het digitaal platform.

Praktische info voor het examen

Je uitnodigingsbrief en de locatie waar je het examen zal afleggen vind je nu op het digitale platform. Neem op voorhand de richtlijnen voor het examen goed door. Je vindt er alle info over het verloop van de examendag.

Hoe kan je je voorbereiden?

Om succesvol deel te kunnen nemen aan de toelatingsexamens is een voldoende grote component wetenschappen en wiskunde in je vooropleiding belangrijk, net als taalvaardigheden.

Behoud leerstofoverzicht

Neem je deel aan het toelatingsexamen en ben je bezorgd dat je door de mix van contactonderwijs en afstandsonderwijs dit schooljaar minder goed bent voorbereid? Dan vraag je je misschien af of we zoals vorig jaar een deel van de leerstof laten vallen. De examencommissie heeft deze vraag alvast besproken omdat ze zich bewust is van de bezorgdheid die mogelijk leeft. Ze heeft beslist dat het niet nodig is om leerstof te schrappen en vindt het ook zeker niet in het belang van de deelnemers.