Toelatingsexamen arts & tandarts

Digitaal toelatingsexamen

Wil je starten met de opleiding geneeskunde of tandheelkunde aan een Vlaamse universiteit? Dan moet je eerst deelnemen aan het toelatingsexamen voor arts of tandarts. Wie gunstig gerangschikt is, mag starten met de opleiding geneeskunde of tandheelkunde.

Toelatingsexamens 2021

Het toelatingsexamen arts zal op dinsdag 6 juli 2021 plaatsvinden, het toelatingsexamen tandarts op woensdag 7 juli 2021. Het examen zal digitaal en decentraal georganiseerd worden op verschillende locaties in Vlaanderen en Brussel. Op 15 juni 2021 verneemt elke ingeschreven deelnemer waar hij of zij het examen zal afleggen. 

De inschrijvingen starten op maandag 1 maart 2021 om 9 uur en eindigen op zaterdag 15 mei 2021 om 23.59 uur.  

Leerlingen uit het vijfde jaar secundair onderwijs en mensen die niet de intentie hebben de opleiding geneeskunde of tandheelkunde te volgen, worden verzocht niet deel te nemen aan de toelatingsexamens omwille van de corona-maatregelen. Vanaf 16 juli 2021 worden beide toelatingsexamens integraal (KIW en GC) opengesteld op deze website. 

Hoe kan je je voorbereiden?

Om succesvol deel te kunnen nemen aan de toelatingsexamens is een voldoende grote component wetenschappen en wiskunde in je vooropleiding belangrijk, net als taalvaardigheden.