Inschrijven en betalen

 1. Schrijf je in via het digitale platform tussen 1 maart en 15 mei 2021. Na 15 mei aanvaarden we geen inschrijvingen meer.
   
 2. Betaal het inschrijvingsgeld van 52 euro per examen. De betaling gebeurt vanaf dit jaar online tijdens de laatste stap van de inschrijving. Je bent alleen ingeschreven als we je inschrijvingsgeld ten laatste op 15 mei 2021 hebben ontvangen. Anders kan je niet aan het examen deelnemen.

Als we je inschrijvingsgeld op tijd hebben ontvangen, krijg je een e-mail met de bevestiging dat je bent ingeschreven voor het examen arts of tandarts. Als je die e-mail niet ontvangt, ga je na of je de betaling correct hebt uitgevoerd. Daarna kan je contact opnemen met de organisatie.

Deelnemen aan beide examens

Je schrijft je voor elk examen apart in en betaalt 2 keer 52 euro. Je kan slechts voor één examen gunstig gerangschikt worden. Bij je inschrijving moet je aanduiden welke opleiding je voorkeur heeft. Deze keuze is bindend en kan je tot en met 30 juni 2021 aanpassen in het platform. Als je voor beide examens in aanmerking komt om gunstig gerangschikt te zijn, zal je enkel gunstig gerangschikt worden voor de opleiding van je voorkeur die je bij je inschrijving hebt opgegeven. Je kan dan niet starten met de andere opleiding. Neem je aan beide examens deel en kom je enkel in aanmerking voor gunstige rangschikking voor het examen dat niet je voorkeur is, ben je wel gunstig gerangschikt voor dit examen.

Leerlingen uit het vijfde jaar secundair onderwijs

We vragen aan leerlingen uit het vijfde jaar secundair onderwijs uitdrukkelijk om zich niet in te schrijven voor de toelatingsexamens. We willen het aantal deelnemers beperken tot diegenen die effectief in aanmerking komen om in september 2021 met de opleiding geneeskunde of tandheelkunde van start te gaan. Zonder een diploma secundair onderwijs kan je niet aan de opleiding beginnen. Vanaf 16 juli 2021 kan je beide toelatingsexamens van 2021 kosteloos afleggen als proefexamen. Je legt dit proefexamen digitaal van thuis uit af in hetzelfde platform als de deelnemers van het toelatingsexamen. Dit proefexamen bevat zowel de examenvragen van het onderdeel KIW, als de examenvragen van het onderdeel GC en blijft op de website staan.

Niet in rangschikking

Bij je inschrijving duid je aan als je niet gerangschikt wil worden. Dat doe je best als je in het vijfde middelbaar zit en je je diploma secundair onderwijs niet voor 30 september kan behalen. Anders neem je misschien de plaats in van iemand die wel effectief met de opleiding wil en kan starten. Dat zou niet fair zijn.

Let op
 • Je kan het betaalde inschrijvingsgeld niet terugvorderen. Ook niet als je niet deelneemt of om één of andere reden verhinderd bent.
   
 • Als je betaald hebt voor het examen arts kan je dit bedrag niet gebruiken voor het examen tandarts of omgekeerd.
   
 • Je kan je inschrijving niet doorgeven aan een andere deelnemer.
   
 • Er is geen beperking op het aantal keer dat je mag inschrijven.

De examencommissie wil alle deelnemers in optimale omstandigheden aan het examen laten deelnemen. Personen met een functiebeperking (bv. dyslexie, dyscalculie…) kunnen gebruik maken van specifieke ondersteunende maatregelen. Je vraagt ze aan bij je inschrijving. Alle aanvragen worden vertrouwelijk behandeld.

Buitenlands diploma

Beschik je over een buitenlands studiebewijs dat gelijkwaardig is met het Vlaamse diploma secundair onderwijs? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de universiteit waar je graag zou studeren. Heb je je diploma niet in het Nederlands behaald, dan informeer je je ook over de verplichte taaltest.