Leerstofoverzicht KIW

De leerstof is afgestemd op de tweede en de derde graad van het algemeen secundair onderwijs. Een goed begrip van de leerstof van de tweede graad is noodzakelijk omdat de leerstof van de derde graad voortbouwt op de kennis van de voorgaande jaren.  

Tijdens het examen krijg je enkele documenten met informatie en formules ter beschikking tijdens het onderdeel KIW. 

Behoud leerstofoverzicht

Neem je deel aan het toelatingsexamen en ben je bezorgd dat je door de mix van contactonderwijs en afstandsonderwijs dit schooljaar minder goed bent voorbereid? Dan vraag je je misschien af of we zoals vorig jaar een deel van de leerstof laten vallen. De examencommissie heeft deze vraag alvast besproken omdat ze zich bewust is van de bezorgdheid die mogelijk leeft. Ze heeft beslist dat het niet nodig is om leerstof te schrappen en vindt het ook zeker niet in het belang van de deelnemers.

Eerst en vooral is de situatie heel anders dan vorig jaar. Toen moesten scholen tijdelijk sluiten en konden ze eenduidig aangeven welke leerstof niet meer aan bod zou komen door de onverwachtse omstandigheden. Dit jaar is er geen onderbreking van de lessen geweest en wordt alle leerstof afgewerkt in een combinatie van onderwijs op school en afstandsonderwijs. Daar hebben wij alle vertrouwen in.

Bovendien mag je niet vergeten dat het toelatingsexamen een vergelijkend examen is. Als de hele groep deelnemers minder goed zou scoren, dan daalt de cesuur voor de gunstige rangschikking in vergelijking met de voorbije jaren.

Vertrouw op je capaciteiten en bedenk dat iedereen in dezelfde situatie zit.