Meerkeuzevragen met giscorrectie

Alle vragen zijn meerkeuzevragen. Lees elke vraag aandachtig en volg de instructies nauwkeurig. Je krijgt 4 antwoordmogelijkheden per vraag. Slechts 1 antwoord is juist.

De examencommissie past een giscorrectie toe. De mogelijke scores per vraag zijn:

  • +3 bij een correct antwoord;
  • 0 als je de vraag open laat;
  • -1 bij een fout antwoord.