Ondersteunende maatregelen

De examencommissie wil alle deelnemers in optimale omstandigheden aan het examen laten deelnemen. Personen met een functiebeperking (bv. dyslexie, dyscalculie…) kunnen gebruik maken van specifieke ondersteunende maatregelen. Je vraagt ze aan bij je inschrijving. Alle aanvragen worden vertrouwelijk behandeld.

  1. Vink bij je inschrijving in het digitale platform aan dat je gebruik wil maken van ondersteunende maatregelen.
  2. Geef de gevraagde informatie over je functiebeperking op.
  3. Bezorg de nodige attesten aan de examencommissie. Laad ze op via het digitale platform.
Uiterste datum indienen attesten ondersteunende maatregelen
Toelatingsexamen arts Toelatingsexamen tandarts
24 mei 2019 24 mei 2019
Bekijk aan welke criteria je attest moet voldoen

Je aanvraag wordt behandeld als:

  • Je inschrijving correct is gebeurd en je hebt aangegeven dat je ondersteunende maatregelen aanvraagt.
  • Het inschrijvingsgeld is ontvangen.
  • Je medisch verslag of psychodiagnostisch rapport is ontvangen.

De examencommissie onderzoekt of er voldoende grond is om ondersteunende maatregelen toe te kennen. Als je aanvraag wordt goedgekeurd, ontvang je een e-mail met een overzicht van de ondersteunende maatregelen die je worden aangeboden.

OPGELET

Je moet voor elk examen aangeven dat je gebruik wil maken van ondersteunende maatregelen. Ook als je al eerder gebruik kon maken van ondersteunende maatregelen op het toelatingsexamen.