Overzicht ondersteunende maatregelen

Op 13 april werd beslist dat de toelatingsexamens arts en tandarts digitaal zullen worden afgenomen en niet meer op papier. De ondersteunende maatregelen werden daarom herbekeken in functie van een digitaal examen. Bepaalde maatregelen zijn niet meer nodig:

  • Het examen op A3-formaat: in een digitale omgeving zal het voor iedereen mogelijk zijn om de grootte in te stellen naar eigen behoefte.
  • Markeerstiften en lat: dit materiaal wordt niet meer aangeboden.

Hieronder vind je een overzicht van de ondersteunende maatregelen die worden toegekend in een digitale omgeving.

Ondersteuning voor dyslexie (enkel leesstoornis), dyscalculie, aandachtstoornissen, pervasieve ontwikkelingsstoornissen en een visuele beperking:

  • Extra tijd: 30 minuten in de voormiddag en 20 minuten in de namiddag, gespreid over de verschillende examenonderdelen

Voor bepaalde functiebeperkingen kan je kiezen voor extra ondersteuning:

1. Dyslexie (enkel bij een leesstoornis) :

2. Dyscalculie:

  • Gebruik van een eenvoudige rekenmachine, die wordt voorzien door de organisatie.

3. Visuele beperking

Ondersteuning voor deelnemers met diabetes type 1

  • Extra tijd: 30 minuten in de voormiddag en 20 minuten in de namiddag, gespreid over de verschillende examenonderdelen
  • Toestemming om gesuikerde dranken te drinken en een snack te eten tijdens het examen

Andere functiebeperkingen

Je krijgt per e-mail een overzicht van de ondersteuning die de examencommissie je aanbiedt.