Partnerscholen toelatingsexamens arts en tandarts

Toelatingsexamen arts en tandarts: 6 en 7 juli 2021

Het toelatingsexamen arts vindt plaats op dinsdag 6 juli 2021, het toelatingsexamen tandarts op woensdag 7 juli 2021. Het examen zal digitaal en decentraal georganiseerd worden op verschillende locaties in Vlaanderen en Brussel. Het is voor het tweede jaar op rij een mooie kans voor scholen over heel Vlaanderen en Brussel om hun infrastructuur en expertise 2 dagen in te zetten voor een examen dat elk jaar opnieuw tot de verbeelding spreekt.

Waarom het toelatingsexamen in scholen organiseren?

We brengen het toelatingsexamen opnieuw dichter bij de leefwereld van de zesdejaars. Het is voor de deelnemers comfortabeler om geen lange verplaatsing naar Brussel te moeten maken. Ook kunnen we de leerkrachten die zich dag in dag uit inzetten om de leerlingen klaar te stomen nauwer betrekken bij het toelatingsexamen. Zo versterken we de band tussen het toelatingsexamen en het secundair onderwijs en zetten we ons samen in voor de tandartsen en dokters van morgen.

Wilt uw school erbij zijn?

Lees dan hieronder wat we verwachten van een partnerschool. Kan uw school hieraan voldoen en werken jullie graag mee? Stel uw school dan kandidaat via het aanmeldingsplatform ten laatste op 28 februari 2021.

Lokalen en faciliteiten

Rustige omstandigheden

Het is belangrijk dat de deelnemers het examen kunnen afleggen in een rustige omgeving. Daarom  is het van belang dat er in de buurt van de examenlokalen geen werken of activiteiten plaatsvinden die de rust en concentratie kunnen verstoren.

Aantal deelnemers per school

Het aantal deelnemers per locatie wordt bepaald door de aanwezige infrastructuur, rekening houdend met de coronamaatregelen. We trachten tussen de 25 tot 100 deelnemers per locatie te ontvangen. We willen deelnemers zoveel mogelijk in de eigen buurt laten deelnemen. Leerlingen kunnnen geen examen afleggen in  de eigen school. Op die manier is de situatie voor iedereen gelijk. Sommige deelnemers gaan anders wel in hun vertrouwde omgeving terechtkomen en andere niet, waardoor er niet voldaan kan worden aan de gelijkheidsvoorwaarde voor elke deelnemer. Uit leerpsychologisch onderzoek blijkt namelijk dat examen afleggen op de locatie waar een leerling de leerstof onderwezen gekregen heeft, een voordeel biedt. Daarenboven is het aangewezen om de link tussen deelnemers en hun leerkrachten te verbreken in een dergelijk highstake examen.

Ontvangstruimte

Voorzie een ruimte waar de deelnemers kunnen wachten voordat ze toegang krijgen tot het examenlokaal. De deelnemers moeten 1,5 m afstand kunnen bewaren.  

Lunchruimte

Het examen duurt een hele dag. Voorzie een lunchruimte waar zowel de deelnemers als toezichters kunnen lunchen (eten voorzien toezichters en deelnemers zelf). Dit mogen verschillende lokalen zijn of één grote lunchruimte, en kan ook dezelfde ruimte zijn als de ontvangstruimte. De afstandsregels moeten ook hier gerespecteerd worden.

Sanitaire voorzieningen

Tijdens het examen moet het voor de deelnemers mogelijk zijn om (onder begeleiding) naar het toilet te gaan. Het examen duurt in de voormiddag immers 3 uur en in de namiddag 1,5 uur.

Inrichting examenlokaal en ICT-infrastructuur

 • De gebruikte lokalen zijn idealiter de reeds ingerichte computerklassen, maar lokalen met losse examentoestellen (laptops of chromebooks) met voldoende en stabiel internet en voldoende stroompunten zijn ook geschikt.
 • Elke deelnemer krijgt vooraf een vaste plaats en lokaal toegewezen. In het examenlokaal zitten de deelnemers op minimum 1,5 m afstand van elkaar en van de toezichthouders.
 • Beschikbaarheid van  minimaal 25 desktops, laptops, chromeboxen of chromebooks met een schermgrootte van minimaal 11,6 inch én met een losse computermuis voor elk toestel.
 • Browser-gebaseerde examentool:  er moet geen applicatie op elk toestel geïnstalleerd worden. Het afschermen van toegang tot andere URL’s en apps is aangeraden, maar geen vereiste.

 • Stabiele breedband internetverbinding: de deelnemers  moeten constant online kunnen werken zodat de data onmiddellijk worden doorgestuurd. Er zitten geen filmpjes of luisterfragmenten in het examen, enkel afbeeldingen en teksten waardoor de belasting beperkt blijft. Tijdens het examen wordt extra alertheid van de telecomoperatoren gevraagd.

Medewerkers op examendagen

Op de examendagen zijn er op elke school medewerkers nodig die de organisatie ter plaatse in goede banen leiden en toezicht kunnen houden:

 • 1 siteverantwoordelijke per school.

 • minimaal 1 ICT-verantwoordelijke per school

 • 1 toezichter per examenlokaal en telkens 1 toezichter per 20 bijkomende deelnemers per lokaal.

 • 1 of 2 extra toezichters die de deelnemers ontvangen of een andere toezichter even aflossen.

We verwachten dat de siteverantwoordelijke en de ICT-verantwoordelijke(n) van de eigen school zijn, omdat zij de school en de ICT-infrastructuur kennen. De toezichters zijn bij voorkeur ook leerkrachten van de eigen school. Ervaring leert ons dat dit bijdraagt tot de vlotte organisatie op de examendagen. Daarom vragen we de scholen bij de aanmelding om mogelijke leerkrachten op te geven. Bij een tekort kan de organisatie van het toelatingsexamen arts en tandarts zorgen voor andere toezichters. In de loop van april zorgen wij voor de directe communicatie naar de medewerkers. We verwachten geen verdere administratieve opvolging of verantwoordelijkheid van de school.

Hoe kan uw school zich aanmelden?

Wie kan de school aanmelden?

De aanmelding kan uitgevoerd worden door een of meerdere personen, bv. de directie, een secretariaatsmedewerker of de ICT-medewerker van uw school. Elke medewerker die een school wil aanmelden of gegevens wil aanvullen, meldt zich vooraf aan met itsme of eID. Het invullen duurt ongeveer 10 à 20 minuten en kan in verschillende keren gebeuren en door verschillende personen gebeuren. Uw school aanmelden kan van 1 tot en met 28 februari 2021.

Hoe?

Ga naar het aanmeldingsplatform voor partnerscholen

 • Stap 1: eerste aanmelding

  • De eerste aanmelder geeft de school op, eventuele andere contactpersonen die de vragenlijst uit stap 2 verder aanvullen of op de hoogte willen worden gehouden, een eerste inschatting van het aantal deelnemers dat de school kan ontvangen en of de school zich beschikbaar stelt voor beide examendagen.
   De opgegeven contactpersonen worden per e-mail uitgenodigd om de vragenlijst verder aan te vullen of na te kijken.
 • Stap 2: bijkomende informatie over de schoolinfrastructuur, ICT-infrastructuur en medewerkers op de examendagen:

  • Basisinformatie: informatie over de schoolinfrastructuur en faciliteiten (bv. ontvangstruimte, lunchruimte, EHBO, toegankelijkheid, leveringsadres, omgevingsfactoren …)
  • ICT-infrastructuur: bv. aantal examenlokalen met plaatsen per lokaal, aantal toestellen, internetprovider …
  • Medewerkers: namen en contactgegevens van medewerkers die aanwezig kunnen zijn op de examendagen (een siteverantwoordelijke, een ICT verantwoordelijke en toezichters). In de loop van april nemen wij zelf contact op met deze leerkrachten, zodat zij kunnen bevestigen of ze die opdracht zullen opnemen. Wij zullen hen ook verder informeren over de precieze opdracht en een contract met hen afsluiten, zodat zij naderhand ook vergoed worden.

Als alle informatie is ingevuld, wordt de inschrijving ingediend. Eens de inschrijving is ingediend, kan u niets meer veranderen. Als iets gewijzigd zou zijn, neem dan contact op.

Selectie van partnerscholen

Na 28 februari zullen wij alle aanmeldingen evalueren op basis van de aangeboden infrastructuur en faciliteiten. In de loop van maart brengen wij u op de hoogte of uw school geselecteerd is.

Als uw school geselecteerd is, wordt u begin juni geïnformeerd over het aantal deelnemers dat examen op uw school zal afleggen. De laatste twee weken van juni zal het door ons voorziene materiaal worden geleverd (bv. instructies, aanwezigheidslijsten, balpennen en kladpapier, oordopjes …).

Verzekeringen en aansprakelijkheid

De organisatie van het toelatingsexamen (= de Vlaamse overheid, i.c. het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen) is verantwoordelijk en aansprakelijk gedurende de examendagen. Het agentschap sluit hiervoor de nodige verzekeringen af aangaande burgerlijke (zowel voor toezichters als deelnemers) en contractuele aansprakelijkheid (schade aan het materiaal en de infrastructuur). Wat het gebouw zelf (brand, instorten dak, …) betreft, gaan we ervan uit dat dit vervat zit in de brandverzekering van de school.

Tijdsverloop van de examendagen

Indicatief tijdsverloop voor de twee examendagen:

Vanaf 8.00 uur Aankomst medewerkers (siteverantwoordelijke, ICT-verantwoordelijke en toezichters) en klaarzetten van alle materiaal
9.00 uur tot 10.00 uur Onthaal van de deelnemers
10.00 uur tot 13.00 uur Examenonderdeel KIW: 40 vragen 
13.00 uur tot 14.00 uur Lunchpauze
14.00 uur tot 14.30 uur Klaarzetten van alle materiaal en onthaal van de deelnemers in de examenlokalen
14.30 uur tot 16.00 uur Examenonderdeel GC: 40 vragen 

Deelnemers met extra tijd starten in de voormiddag een half uur vroeger en eindigen in de namiddag 20 minuten later. De middagpauze is gelijk met andere deelnemers.

Voor het examen zullen gedetailleerde instructies ter beschikking gesteld worden met alle te volgen stappen tijdens het examen, de communicatielijnen en uitgewerkte noodscenario’s per opgenomen rol.

Contact

Hebt u vragen? Mail dan naar organisatie.toelatingsexamens@vlaanderen.be of bel naar 02 553 28 72 (elke werkdag tussen 9 en 12 uur en tussen 13 en 15 uur, behalve op woensdagnamiddag). 

w