Praktische afspraken

Dagindeling

Op de dag van het examen meld je je ten laatste om 9.30 uur aan op de opgegeven locatie. Het examen start stipt om 10 uur en eindigt om 16 uur. Wie te laat is en dus om 10 uur niet is aangemeld, mag niet deelnemen. 

Opgelet: deelnemers die extra tijd krijgen omwille van een functiebeperking melden zich ten laatste om 9 uur aan. Het examen start voor hen om 9.30 uur en eindigt om 16.20 uur.

9 uur - 9.30 uur Aanmelden op examenlocatie
9.55 uur - 10 uur Aanmelden in de examentool
10 uur Kennis en inzicht in de wetenschappen (3 uur)
13 uur - 14.15 uur Middagpauze
14.25 uur – 14.30 uur Aanmelden in de examentool
14.30 uur Generieke competenties (1,5 uur)
16 uur Einde examen

Tijdens de middagpauze moet je het examenlokaal verlaten. Op elke locatie is een lunchruimte voorzien. Je mag de examenlocatie ook verlaten, maar zorg ervoor dat je ruim op tijd terug bent. 

Examenlocatie 

Op je uitnodigingsbrief in het digitale platform vind je de locatie waar jij examen moet afleggen. Meld je op tijd aan op deze locatie. Hou je uitnodigingsbrief en identiteitskaart klaar. Volg de instructies ter plaatse om naar het examenlokaal te gaan.

Je kan niet op een andere locatie deelnemen of van locatie wisselen met een andere deelnemer. Ben je ook ingeschreven voor het examen voor tandarts, dan kan de examenlocatie verschillen. Kijk dat goed na.

Begeleiders krijgen geen toegang tot de examenlocatie. Er is geen wachtruimte voorzien.

Wat breng je mee?

 • Geldige identiteitskaart of internationaal paspoort
 • Je uitnodigingsbrief op papier
 • Lunchpakket en voldoende drank
 • Eigen oordoppen (als je dit wenst). De organisatie voorziet ook oordoppen voor elke deelnemer. 

Zonder je uitnodigingsbrief en identiteitskaart of internationaal paspoort krijg je geen toegang tot de examenlocatie.  

Instructies

 • In het examenlokaal krijg je een vaste plaats toegewezen. Leg je identiteitskaart en uitnodigingsbrief klaar zodat de toezichter alles kan controleren. 

 • Zet je gsm en andere mobiele communicatiemiddelen uit. 

 • Stop al je spullen in je tas onder de tafel. 

 • Controleer of alle materiaal aanwezig is:

  • Papieren bundel met instructieblad, formules van fysica, infopagina van chemie en het periodiek systeem der elementen, blanco kladpapier

  • Balpen

  • Oordoppen

 • 5 minuten voor de start van het examen krijg je de instructies om je aan te melden in het examenplatform. Controleer of je naam correct vermeld staat in het examenplatform. 

 • Enkel de antwoorden die je aanduidt in het examenplatform tellen mee. Er wordt geen rekening gehouden met informatie op kladpapier.   

 • Kies zelf in welke volgorde je de vragen beantwoordt. Je kan altijd terugkeren en je kan ook vragen markeren die je zeker opnieuw wil bekijken.  

 • Hou zelf de tijd van elk examenonderdeel in het oog. 5 minuten voor het einde van elk examenonderdeel verschijnt een pop-up in het examenplatform die aangeeft dat de examentijd bijna verstreken is.

 • Druk op beëindigen als je klaar bent en verwittig de toezichter die een controle doet. Je mag het KIW-onderdeel niet voor 10.30 uur beëindigen, GC niet voor 15 uur. Het examen eindigt automatisch wanneer jouw examentijd verstreken is. 

 • Een inhoudelijke vraag? Scheur een opmerkingenbriefje uit je infobundel en geef het aan de toezichter. Werk door, want de examencommissie behandelt je vraag na het examen.  

 • Een probleem? Verwittig de toezichter onmiddellijk door je hand op te steken en volg de richtlijnen die je krijgt. 

 • Alleen als je aan alle examenonderdelen deelneemt leg je een geldig examen af en ontvang je je resultaten. 

 • Neem al je materiaal mee na het examen (kladpapier, infobundel, balpen) en laat je examenplaats netjes achter.

 • Tijdens het examen mag je naar toilet. Steek je hand op en wacht op een toezichter die jou naar toilet begeleidt. Je laat je examen open staan en mag niets meenemen. 

Wat is niet toegestaan?  

 • Eigen schrijfgerief en eigen kladpapier  

 • Eigen rekenmachine of andere hulpmiddelen zoals handboeken of woordenboeken

 • Eten en drinken tijdens het examen, met uitzondering van water uit een doorzichtige fles

 • Uurwerk of smartwatch (het uur wordt weergegeven in het examenplatform)  

 • Roken  

 • Gsm, smartphone of andere mobiele communicatie  gebruiken

 • Andere applicaties of internetpagina’s dan het online examenplatform openen op het examentoestel  

Elke inbreuk op de richtlijnen is een onregelmatigheid en zal worden bestraft volgens het werkingsreglement.  

Wat voorziet de organisatie?

Weergegeven in het online examenplatform: Op je tafel:

Alle examenvragen, teksten van VAARDIG, afbeeldingen die bij alle examenvragen of teksten horen en de mogelijkheid om te antwoorden

Deelnemersbundel op papier met instructieblad, formules van fysica, infopagina van chemie en het periodiek systeem der elementen, blanco papier

Eenvoudige online rekenmachine (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen)

Balpen

 

Oordoppen

Er wordt geen ander materiaal ter beschikking gesteld om het examen op te lossen. 

Proefexamen en functionaliteiten

Maak vooraf zeker een proefexamen, zodat je vertrouwd bent met het online examenplatform met haar functionaliteiten.   

Examenonderdelen

Het examen bestaat uit 2 onderdelen:

 • Kennis en inzicht in de wetenschappen (KIW)
 • Generieke competenties (GC)

Lees meer over de examenonderdelen.

Meerkeuzevragen met giscorrectie

Alle vragen zijn meerkeuzevragen. Lees elke vraag aandachtig en volg de instructies nauwkeurig. Je krijgt 4 antwoordmogelijkheden per vraag. Slechts 1 antwoord is juist. Je kiest zelf in welke volgorde je de vragen aflegt. Mogelijke scores per vraag:

 • +3 bij een correct antwoord
 • 0 als je de vraag open laat
 • -1 bij een fout antwoord

Lees hier hoe het examenresultaat berekend wordt en de voorwaarden om in aanmerking te komen voor gunstige rangschikking.

Bewijs van deelname

Een bewijs van deelname kan je vanaf 15 juli om 16 uur downloaden in het digitaal platform.