Resultaat

Op 4 september 2020 kan je vanaf 14 uur een gedetailleerd over­zicht van je resultaat raadplegen via het digitaal platform van het toelatingsexamen. Je verneemt:

  • of je gunstig gerangschikt bent
  • je behaalde punten

Als je gunstig gerangschikt bent, kan je het bewijs van gun­stige rangschikking downloaden via het digitaal platform. Dit formele bewijsstuk moet je voorleggen bij je inschrij­ving aan de universiteit van je keuze.

Er staat geen vervaltermijn op de toelating om je in te schrijven als je gunstig gerangschikt bent en ook ten laatste op 30 september 2020 het diploma secundair onderwijs behaalt. Je ticket blijft dus onbeperkt geldig. Ook als je bijvoor­beeld een jaar naar het buitenland gaat voortstuderen.

Geen wachtlijst

Wanneer je je resultaat krijgt in september, weet je of je kan starten met de opleiding of niet. Er is gekozen om niet met een wachtlijst te werken, maar wel om het Vlaamse startquotum op een niveau te zetten dat onder andere rekening houdt met het aantal mensen dat niet start met de opleiding of de uitval tijdens het opleiding.