Resultaat

Je ontvangt op 15 juli 2022 om 14 uur je resultaat als je het examen volledig hebt afgelegd. Meld je aan in het digitale platform om je resultaat te zien.

Als je gunstig gerangschikt bent, heb je het bewijs van gunstige rangschikking nodig bij de inschrijving aan de universiteit van je keuze. Je kan het bewijs van gun­stige rangschikking downloaden via het digitale platform.

Er staat geen vervaltermijn op de toelating om je in te schrijven als je gunstig gerangschikt bent en ook ten laatste op 30 september 2022 het diploma secundair onderwijs behaalt. Je ticket blijft dus onbeperkt geldig. Ook als je bijvoor­beeld een jaar naar het buitenland gaat voortstuderen.

Examen inkijken

Je kan je examen digitaal inkijken van 15 juli 2022 om 16 uur tot en met 31 juli 2022. Zo kan je nagaan of er geen vergissing is gemaakt bij je beoordeling. Je krijgt geen didactische feedback. Je krijgt inzage in de vragen, je aangeduide antwoorden en de correcte antwoorden.

Geen wachtlijst

Wanneer je je resultaat krijgt op 15 juli 2022, weet je of je kan starten met de opleiding of niet. Er is gekozen om niet met een wachtlijst te werken, maar wel om het Vlaamse startquotum op een niveau te zetten dat onder andere rekening houdt met het aantal mensen dat niet start met de opleiding of de uitval tijdens het opleiding.