Resultaat

Je ontvangt op 16 juli 2021 om 14 uur je resultaat van de toelatingsexamens die je volledig hebt afgelegd. Je meldt je hiervoor aan in het digitale platform.

Als je gunstig gerangschikt bent, heb je het bewijs van gunstige rangschikking nodig bij de inschrijving aan de universiteit van je keuze. Je kan het bewijs van gun­stige rangschikking downloaden via het digitaal platform.

Er staat geen vervaltermijn op de toelating om je in te schrijven als je gunstig gerangschikt bent en ook ten laatste op 30 september 2021 het diploma secundair onderwijs behaalt. Je ticket blijft dus onbeperkt geldig. Ook als je bijvoor­beeld een jaar naar het buitenland gaat voortstuderen.

Geen wachtlijst

Wanneer je je resultaat krijgt op 16 juli 2021, weet je of je kan starten met de opleiding of niet. Er is gekozen om niet met een wachtlijst te werken, maar wel om het Vlaamse startquotum op een niveau te zetten dat onder andere rekening houdt met het aantal mensen dat niet start met de opleiding of de uitval tijdens het opleiding.