Resultaat raadplegen

Op 4 september 2020 kan je vanaf 14 uur een gedetailleerd overzicht van je resultaat bekijken via het digitale platform. Je verneemt:

 • Je behaalde punten
 • Tot welke van de volgende categorieĆ«n je behoort:
  • geslaagd en gunstig gerangschikt
  • geslaagd maar ongunstig gerangschikt
  • geslaagd maar zonder rangschikking
  • niet geslaagd
 • De cesuur: dit zijn de punten van de persoon op plaats 1276 voor het artsenexamen en de punten van de persoon op plaats 180 voor het tandartsenexamen. Als je niet gerangschikt wenst te worden (bijvoorbeeld 5de-jaars), kan je zo nagaan of je met je score gunstig gerangschikt zou zijn.

Als je gunstig gerangschikt bent, kan je het bewijs van gunstige rangschikking downloaden via het digitale platform. Dit document is het formele bewijsstuk dat je moet voorleggen bij je inschrijving aan de universiteit van je keuze.