Rangschikking

Alleen wie geslaagd is, wordt gerangschikt. Op basis van de behaalde resultaten wordt een rangschikking gemaakt voor het examen arts en een voor het examen tandarts.

Examen arts Examen tandarts

Wie evenveel of meer punten heeft dan de persoon op plaats 1153 is gunstig gerangschikt.

Wie gunstig gerangschikt is voor het toelatingsexamen arts en ten laatste op 30 september 2019 zijn diploma secundair onderwijs behaalt, mag zich inschrijven voor de opleiding geneeskunde.

Wie evenveel of meer punten heeft dan de persoon op plaats 147 is gunstig gerangschikt.

Wie gunstig gerangschikt is voor het toelatingsexamen tandarts en ten laatste op 30 september 2019 zijn diploma secundair onderwijs behaalt, mag zich inschrijven voor de opleiding tandheelkunde.

Er staat geen vervaltermijn op de toelating om je in te schrijven als je gunstig gerangschikt bent en ook ten laatste op 30 september 2019 het diploma secundair onderwijs behaalt. Je ticket blijft dus onbeperkt geldig. Ook als je bijvoor­beeld een jaar naar het buitenland gaat voortstuderen.

Geen wachtlijst

Wanneer je je resultaat krijgt in juli, weet je of je kan starten met de opleiding of niet. Er is gekozen om niet met een wachtlijst te werken, maar wel om het Vlaamse startquotum op een niveau te zetten dat onder andere rekening houdt met het aantal mensen dat niet start met de opleiding of de uitval tijdens het opleiding.

5de jaars

Ook als je nog maar in het 5e middelbaar zit, mag je deelnemen aan het toelatingsexamen arts of het toelatingsexamen tandarts. Bij je inschrijving duid je aan dat je niet gerangschikt wil worden. Dit doe je omdat je het diploma secundair niet voor 30 september 2019 behaalt.

Zo neem je geen plaats in van een andere student die wel zou kunnen starten met de opleiding geneeskunde of tandheelkunde.