Voorbereidende initiatieven 2019-2020

Voor kandidaten

Online

Voorbereiding Toelatingsexamen Arts/Tandarts (oefenmodules)

VUB Faculteit Geneeskunde en Farmacie

Ondersteunende informatie en online oefeningen over alle onderdelen van het toelatingsexamen

Regelmatig worden interactieve webinars georganiseerd

Gratis

Website met algemene informatie, nieuw oefenmateriaal en aandacht voor diversiteit

UGent Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

 • Algemene informatie

 • Online toetsen met nieuwe vragen en uitgewerkte oplossingen

 • Jaartraject 'UGent in zicht' voor leerlingen met migratieachtergrond

Regelmatig aangevuld met nieuwe toetsen

Gratis

Voorbereidings-pakket Toelatingsexamen Arts/Tandarts

KU Leuven Faculteit Geneeskunde en Faculteit Wetenschappen

SPOCs (Small Private Online Courses) met korte theoretische kennisclips, honderden meerkeuzevragen en een discussieforum. 
Gecombineerd met interactieve sessies voor de onderdelen KIW en GC onder begeleiding.

Tweewekelijkse vrijgave van de online lessen 

Bijbehorende interactieve sessies kunnen gevolgd worden in Leuven of Kortrijk en zijn verspreid over het academiejaar (september tot mei).

120 euro/jaar voor toegang tot de 4 online modules van september tot eind juni en deelname aan de interactieve begeleidingssessies in Kortrijk of Leuven

 

Antwerpen

EMSA-workshops voorbereiding toelatingsexamen

 

European Medical Students' Association Antwerp (EMSA Antwerpen) i.s.m. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Universiteit Antwerpen

 • 4 workshops KIW: 1 dag wiskunde, 1 dag chemie, 1,5 dag fysica, 0,5 dag biologie/genetica

 • 1 workshop GC: CLEAR en VAARDIG: communicatievaardigheden arts-patiëntrelatie en antwoordtechnieken medische teksten

 • Afsluitend halve dag proefexamen KIW

 • Workshops: theorie, oefeningen, oplossingstechnieken. Bijbehorende oefeningenbundel met oefeningenreeksen voor elk onderdeel. 

 • 6 zaterdagen (9u-16u) in de periode februari-april

€ 40 voor het geheel, incl. cursussen, broodjes en drankjes

Je kan je ook voor elke workshop afzonderlijk inschrijven:

 • € 8 per volledige workshopdag

 • € 4 voor deelname proefexamen

 • € 12 voor oefeningenbundel

 

 

Diepenbeek

Coaching full option

UHasselt Faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen

 • Wetenschapslessen onder begeleiding (chemie, biologie, wiskunde, fysica) + 2 optionele werkzittingen

 • Voorbereidingslessen op het GC-gedeelte onder begeleiding

 • Toegang tot elektronische leeromgeving en discussieforum 

 • Lessen gespreid over één academiejaar (oktober tot juni)

 • Cursusmateriaal: boek voor wiskunde, fysica, biologie, chemie. GC-lesmateriaal.

100 euro/jaar voor 8 wetenschapslessen, 2 optionele werkzittingen & 1 GC-les + toegang tot elektronische leeromgeving

Coaching mini

UHasselt Faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen

1 wetenschapsles & 1 GC- les onder begeleiding

2 lessen in het voorjaar (mei)

25 euro/jaar voor 1 KIW-les & 1 GC-les

 

Brussel

Voorbereiding Toelatingsexamen Arts/Tandarts

VUB Faculteit Geneeskunde en Farmacie

Oefensessies over alle topics in de luiken KIW en GC: korte samenvattingen theorie wiskunde, fysica, chemie, biologie, CLEAR, VAARDIG gevolgd door oefensessies met feedback. Inclusief proefexamen.

 • Herfstkamp (oefensessies GC) (halve dagen in oktober)

 • Paasvakantiesessies (KIW + GC + proefexamen + oefensessie) (1ste week paasvakantie)

 • Zaterdagsessies (KIW + GC + proefexamen; zaterdagen van februari tot mei)

 • Webinars op woensdag-namiddagen in het 1ste en 2de semester

5 euro per module (live versie) of gratis (webinars)

 

Voor leerkrachten

USolv-IT Leerkracht

Gebruikersgroep (i.s.m. KU Leuven, UGent, VUB, Vlaamse Wiskunde Olympiade,  Olympiades Natuurwetenschappen, scholen, individuele leerkrachten)

Duizenden oefeningen, o.m. alle oefeningen van toelatingsproeven en ijkingstoetsen, met gedocumenteerde oplossingen.

Inspiratieplatform met oefenscenario's voor gepast didactisch gebruik in onderwijsverband

Schoollidmaatschap van de gebruikersgroep (150 euro/jaar voor 20 leerkrachten)

Voorbereiding Toelatingsexamen Arts/Tandarts: aanbod voor scholen)

VUB Faculteit Geneeskunde en Farmacie

CLEAR-proef en VAARDIG-proef met oefeningen/casussen en proefexamen + webinars

Oefensessie op de aanvragende school (woensdagnamiddagen in het 2de semester)

2,5 euro per leerling per workshop

Toelatingsexamen arts-tandarts: tips & tricks voor leerkrachten en directie

UHasselt voor leerkrachten

Informatiesessie over de gedeeltes KIW en GC en de mogelijkheid om met coaches in discussie te gaan.

Woensdag 11 september 2019 van 19 tot 22 uur

gratis, inschrijven voor 3 september 2019