Voorbereidende initiatieven 2021-2022

Volg een voorbereidende cursus

De Vlaamse universiteiten organiseren verschillende cursussen om je te helpen met de voorbereiding op het examen. Een aantal universiteiten bieden ook cursussen aan voor anderstalige studenten die problemen ervaren met het vatten van de nuances in het Nederlands.

 

Voor kandidaten

Online

Voorbereiding Toelatingsexamen Arts/Tandarts

VUB Faculteit Geneeskunde en Farmacie

Ondersteunende informatie en online oefeningen over alle onderdelen van het toelatingsexamen

Regelmatig worden interactieve webinars georganiseerd

Gratis

Website met algemene informatie, nieuw oefenmateriaal en aandacht voor diversiteit

UGent Faculteit Geneeskunde en Gezondheids-wetenschappen

 • Algemene informatie

 • Online toetsen met nieuwe vragen en uitgewerkte oplossingen

 • Jaartraject 'UGent in zicht' voor leerlingen met migratie-achtergrond

Regelmatig aangevuld met nieuwe toetsen

Gratis

Voorbereidings-pakket Toelatingsexamen Arts/Tandarts

KU Leuven Faculteit Geneeskunde en Faculteit Wetenschappen

SPOC's (Small Private Online Courses) voor 4 wetenschappen en GC met kennisclips, honderden meerkeuzevragen en discussieforum. Aangevuld met proefexamen en workshops op de campus.

 

Digitale opstartmeetings, online ondersteuning door moderatoren en on campus workshops met extra oefeningen.

120 euro/jaar voor toegang tot het online materiaal, digitale contactmomenten en on campus sessies in Leuven of Kortrijk

 

Antwerpen

EMSA-voorbereidingspakket

 

European Medical Students' Association Antwerp (EMSA Antwerpen) i.s.m. Faculteit Geneeskunde en Gezondheids-wetenschappen Universiteit Antwerpen

 • een online cursus met kennisclips, theorie en oefeningen
 • 6 workshops op Campus Drie Eiken en een online proefexamen in april, zodat je al eens kan testen hoe ver je staat
 • een oefenbundel met oefeningen van het toelatingsexamen van de vorige jaren
Het totaalpakket (online toegang, kennisclips, deelname aan de workshops én oefenbundel) kost 40 euro.

 

 

Diepenbeek

Coaching full option

UHasselt Faculteit Geneeskunde en Levensweten-schappen

 • Wetenschaps-lessen onder begeleiding (chemie, biologie, wiskunde, fysica) + 2 optionele werkzittingen

 • Voorbereidings-lessen op het GC-gedeelte onder begeleiding

 • Toegang tot elektronische leeromgeving en discussieforum 

 • Lessen gespreid over één academiejaar (oktober tot juni)

 • Cursusmateriaal: boek voor wiskunde, fysica, biologie, chemie. GC-lesmateriaal.

100 euro/jaar voor 8 wetenschapslessen, 2 optionele werkzittingen & 1 GC-les + toegang tot elektronische leeromgeving

Coaching mini

UHasselt Faculteit Geneeskunde en Levensweten-schappen

1 wetenschapsles & 1 GC-les onder begeleiding

2 lessen in het voorjaar (mei)

25 euro/jaar voor 1 KIW-les & 1 GC-les

 

Brussel

Voorbereiding Toelatingsexamen Arts/Tandarts

VUB Faculteit Geneeskunde en Farmacie

Oefensessies over alle topics in de luiken KIW en GC: korte samenvattingen theorie wiskunde, fysica, chemie, biologie, CLEAR, VAARDIG gevolgd door oefensessies met feedback. Inclusief proefexamen.

 • Paasvakantie-sessies (KIW + GC; 1ste week paasvakantie)

 • Zaterdagsessies (KIW + GC + proefexamen; zaterdagen van februari tot mei)

 • Naar keuze: on campus of online te volgen.

10 euro per module voor on campus-lessen, inclusief cursusmateriaal op papier. 5 euro per module voor online lessen, inclusief digitaal cursusmateriaal.

 

Voor leerkrachten

USolv-IT Leerkracht

Gebruikersgroep (i.s.m. KU Leuven, UGent, VUB, Vlaamse Wiskunde Olympiade,  Olympiades Natuurweten-schappen, scholen, individuele leerkrachten)

Duizenden oefeningen, o.m. alle oefeningen van toelatingsproeven en ijkingstoetsen, met gedocumenteerde oplossingen.

Inspiratieplatform met oefenscenario's voor gepast didactisch gebruik in onderwijsverband

Schoollidmaatschap van de gebruikersgroep (150 euro/jaar voor 20 leerkrachten)

Voorbereiding Toelatingsexamen Arts/Tandarts: aanbod voor scholen)

VUB Faculteit Geneeskunde en Farmacie

Workshops of webinars in klasverband over CLEAR-proef en VAARDIG-proef met oefeningen/casussen en proefexamen

Workshop ter plaatse op de aanvragende school of webinar (woensdagnamiddagen in het 2de semester)

2,5 euro per leerling per workshop

webinars zijn gratis