Voorbereiding

Om succesvol deel te kunnen nemen aan de toelatingsexamens is een voldoende grote component wetenschappen en wiskunde in je vooropleiding belangrijk, net als taalvaardigheden. De toelatingsexamens arts en tandarts zijn moeilijke examens. Hier kan je  op voorhand testen of je de leerstof voor het examenonderdeel Kennis en inzicht in de wetenschappen (KIW) en de vaardigheden voor het examenonderdeel Generieke competenties (GC) goed beheerst. Bekijk het leerstofoverzicht, oefen met het leerplatform Athena, leg het proefexamen af en informeer naar voorbereidende initiatieven van universiteiten. Op die manier kan je beter inschatten of je een kans maakt om gunstig gerangschikt te worden.


Ben je een leerling uit het vijfde jaar secundair onderwijs?  Doe dan zeker het proefexamen met alle examenvragen van 2021. Je ervaart hoe het is om het examen onder tijdsdruk in te vullen in het echte examenplatform. Zo weet je wat er volgend jaar van jou wordt verwacht en hoef je nu nog niet aan het examen deel te nemen.

De examencommissie is niet verantwoordelijk voor informatie of trainingssessies die andere organisaties aanbieden.