Voorbereiding

Je kan studeren voor de leerstof van het onderdeel Kennis en inzicht in de wetenschappen. Raadpleeg ook de vragen van de voorbije jaren. Die geven je een idee van de wijze van examineren. De examencommissie stelt geen ander voorbereidingsmateriaal ter beschikking.

Een goede voorbereiding begint in het secundair onder­wijs. Een voldoende grote component van wetenschappen en wiskunde is belangrijk, net als taalvaardigheden. Je leer­krachten en het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) kunnen inschatten of je een reële kans hebt om te slagen in het toelatingsexamen.

De Vlaamse universiteiten organiseren ook verschillende voorbereidende initiatieven. De examencommissie is niet verantwoordelijk voor informatie of trainingssessies die andere organisaties aanbieden.

Anderstalige studenten

Een aantal universiteiten bieden ook cursussen aan voor anderstalige studenten die problemen ervaren met het vatten van de nuances in het Nederlands:

Er worden geen taalfaciliteiten voorzien op het examen en je mag geen woordenboek gebruiken.