Voorwaarden gunstige rangschikking

Je wordt gunstig gerangschikt als je evenveel of meer punten behaalt als de persoon die op de laatste plaats van het startquotum staat. Het startquotum voor het toelatingsexamen arts is 1276 en het startquotum voor het toelatingsexamen tandarts is 180. Er worden afzonderlijke rangschikkingen gemaakt voor de examens arts en tandarts. Wie gunstig gerangschikt is voor het toelatingsexamen arts en ten laatste op 30 september 2021 zijn diploma secundair onderwijs behaalt, mag zich inschrijven voor de opleiding geneeskunde. Wie gunstig gerangschikt is voor het toelatingsexamen tandartsen ten laatste op 30 september 2021 zijn diploma secundair onderwijs behaalt, mag zich inschrijven voor de opleiding tandheelkunde.

Om in de rangschikking opgenomen te worden moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

  • ten minste de helft van de punten voor het onderdeel Kennis en inzicht in de wetenschappen behalen;
  • én ten minste de helft van de punten voor het onderdeel Generieke competenties behalen.

De rangschikking gebeurt op basis van het totale examenresultaat: resultaat Kennis en inzicht in de wetenschappen + resultaat Generieke competenties. 

Je kan niet gunstig gerangschikt zijn voor beide toelatingsexamens. Als je voor beide examens in aanmerking komt om gunstig gerangschikt te zijn, zal je enkel gunstig gerangschikt worden voor de opleiding van je voorkeur die je bij je inschrijving hebt opgegeven. Je kan dan niet starten met de andere opleiding.