Werkings- en examenreglement

De werking van de commissie en de beslissingen van de commissie met betrekking tot het examen worden vastgelegd in het werkings- en examenreglement.